Záchrana a obnova dat

I ve zdánlivě bezvýchodné situaci stále existuje naděje, že se záchrana dat podaří. Kontaktujte nás. Úspěšnost námi prováděných operací dosahuje 93 %!

Příčiny ztráty dat uložených na dnes běžně používaných digitálních nosičích informací mohou být různé - jak hardwarové, tak i softwarové. V případě podezření na možnou chybu vašeho zařízení, která by mohla mít za následek ztrátu dat, vypněte ve vlastním zájmu přístroj a kontaktujte nás co nejdříve. Úspěšná záchrana dat závisí do značné míry na tom, zda se pokoušíte přístroj či médium oživit sami. To platí především pro pevné disky počítačů, obecně však lze tento postup aplikovat i na ostatní média. U většiny závad nezáleží na typu média či např. instalovaném operačním systému, záchrana dat je možná i u velmi neobvyklých systémů a nosičů informací.

Prvním krokem při záchraně dat je vždy posouzení možnosti záchrany. Posouzení jakéhokoliv média je ZDARMA, a to i v případě že se záchrana dat z jakéhokoliv důvodu neuskuteční. Po této diagnostice jsme Vám schopni sdělit, jaká je šance zachránit data, přibližnou cenu záchrany a zda bude nutno přístroj či médium otevřít, což může znamenat případnou ztrátu záruky. Tuto diagnostiku je naše laboratoř schopna provést nejpozději do 24 hod. od dodání. Vzhledem k náročnosti prováděných operací nelze většinou provádět záchranu dat a diagnostiku u zákazníka. Následná doba záchrany závisí na typu závady a objemu zachraňovaných dat.

Formulář pro zaslání poškozeného média

Poškozená média či zařízení zašlete spolu s přiloženým vytištěným formulářem se stručným popisem závady na adresu naší firmy. V zájmu urychlení vyřízení Vašich požadavků prosíme laskavě o co možná nejpodrobnější vyplnění formuláře. Po dohodě je možné poškozená média přinést osobně nebo zaslat zásilkovou službou, rádi Vám pomůžeme.

Pokud budete zasílat pevný disk či podobná média citlivá na otřesy, zabalte je do měkkého materiálu (Vhodným způsobem balení je např. pevná krabice s vnitřkem vystlaným bublinkovou fólií, molitanem, papírovým odpadem ze skartovače apod.).

Zachráněná data vám dodáme na médiu dle Vašeho výběru - pokud Vaše zařízení zcela selhalo, nabídneme Vám ke koupi např. nový disk, data ale můžeme vypálit na CD nebo DVD, zkopírovat na Vaše vlastní média či na náš disk, který Vám zapůjčíme zdarma.
Zachráněná data zašleme až k Vašim dveřím, a to již během následujícího dne od ukončení záchrany, případně si je můžete osobně vyzvednout.

Operační systémy a média

Náš tým je schopen zachránit data ze všech dostupných médií i operačních systémů.

Garance bezpečnosti Vašich dat

V rámci operací, které profesionální záchrana dat vyžaduje, musíme často pracovat s vysoce důvěrnými informacemi. Našim zákazníkům zaručujeme nejmodernější způsoby ochrany jejich dat. Naprostá bezpečnost je pro nás primární zásadou, propracovaný systém evidence zakázek zaručuje, že se Vaše data nedostanou k nepovolaným osobám. Na přání zákazníka garantujeme bezpečnost dat podpisem dohody o zachování obchodního tajemství, resp. podpisem dalších smluv podle přání klienta.

Záruka je posílena i tím, že se pracovníci, kteří na zakázkách pracují, zavázali převzít stejné záruky jako společnost a že tento závazek platí i po případném ukončení pracovního poměru. Naše kanceláře jsou vybaveny elektronickým bezpečnostním systémem napojeným na PCO. Naše bezpečnostní opatření, týkající se záchrany dat, vyhověla i takovým klientům jako jsou Poslanecká sněmovna ČR či Národní bezpečnostní úřad.