Zachraňujeme data z virtuálních disků

Společnost TDP-Ontrack, česká a slovenská pobočka vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, vyvinula a dále rozvíjí vlastní technologii pro čtení virtuálních disků včetně uložených otisků (snapshot) a již provedla první úspěšné záchrany. Podpora zahrnuje i technologii Windows 2008 a je velmi účinná v případě poškození diskového pole, které virtuální počítače využívají.

„Snižování nákladů stále nabývá na významu a v souvislosti s tím prožívají skutečný boom virtualizační technologie v čele s jasnou jedničkou – VMWARE,“ říká Ing. Václav Šamša, ředitel TDP-Ontrack. „Usilovná snaha o úspory energie a pořizovacích nákladů ale samozřejmě přináší nové výzvy i pro oblast záchrany dat, protože v mnoha případech je diskové zařízení pouze simulováno vícero soubory uloženými v optimalizovaném souborovém systému VMFS.“

V laboratoři TDP-Ontrack v první fázi získají obraz disku pole, pak VMFS partition a teprve potom mají specialisté k dispozici obraz disku virtuálního PC. Vyvinuté technologie ovšem umožňují tyto tři zřetězené zákroky realizovat v čase jen o málo delším, než je běžná záchrana dat z diskového pole.

Odborníci společnosti TDP-Ontrack se věnují záchraně dat z celé škály používaných médií již od roku 1994 a dlouholeté bohaté zkušenosti využívají nejen při vlastním odstraňování hardwarových či softwarových problémů a záchraně mnohdy životně důležitých informací, ale také při prevenci. Od letošního roku proto společnost TDP-Ontrack nabízí domácím i firemním uživatelům počítačů nové konzultační služby, v jejichž rámci vyhodnotí hrozící rizika, doporučí optimální řešení a navrhne i další kroky, které případnou ztrátu dat minimalizují.

Pražská laboratoř společnosti TDP-Ontrack, která provádí až 20 záchran denně a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultračistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

Stáhnout ve formátu PDF