Podpořili jsme projekt sociálního automobilu

Společnost TDP-Ontrack Data Recovery již po několikáté finančně podpořila speciální projekt tzv. sociálního automobilu, tentokrát pro nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Sociální automobil 2008

"Na pomoc spoluobčanům, kteří to skutečně potřebují, se zaměřujeme už několik let," říká Ing. Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack. "Finanční podpora podobných projektů společně s některými dalšími menšími firmami je velice efektivní a přináší téměř okamžité a hmatatelné výsledky."

Sociální automobil 2008