Pozor na letní vedra – počítače a paměťová zařízení trpí

Statistiky společnosti TDP-Ontrack, která je českou a slovenskou pobočkou vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, ukazují, že každoroční nástup horkého počasí přináší zvýšený zájem o službu záchrany dat. Vedro je úhlavním nepřítelem počítačů a vysoká teplota, vlhkost či jejich skokové změny mají devastující vliv na životnost pevných disků i dalších paměťových zařízení. Přibývá také případů, kdy ke ztrátě dat dochází i nešťastnou shodou okolností – na koupalištích, výletech do přírody apod.

Letní vedra„Zatímco serverové systémy jsou již i v České republice z větší části chráněny klimatizací a kvalitním zálohovacím řešením, takže ke ztrátě dat dochází nejčastěji v důsledku havárie či shodou náhod, stále více uživatelů projevuje svou lásku k výpočetní technice tím, že ji s sebou bere prakticky kamkoli,“ říká Ing. Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack. „To samozřejmě přináší vysoké riziko. Příkladem z nedávné doby je notebook ponechaný zapnutý na zahradním stolku. Ve chvíli, kdy se slunce do místa plně opřelo, dosáhl tmavý notebook teploty, kterou nevydržel nejen pevný disk. Ještě kurióznější je poškození notebooku vínem – majitel nechal uzavřenou láhev stát nešťastně přímo v proudu výstupu vzduchu z chladiče a ta se zahřála za krátkou chvíli tak, že zvýšený tlak vyrazil zátku s katastrofálními následky.“

Společnost TDP-Ontrack každoročně zaznamenává v souvislosti s horkým letním počasím nárůst zakázek a doporučuje klientům, aby chlazení, ochraně před prachem a zastínění před sluncem věnovali zvýšenou pozornost. Varování se navíc netýká jen zařízení vybavených pevnými disky. Paměti typu flash jsou sice podstatně odolnější, ale i u nich může teplota způsobit vážné poškození. Záznamy z posledního měsíce ukazují, že již první horké dny letošního konce jara přinesly zvýšení počtu zakázek přibližně o 40 %.

Odborníci společnosti TDP-Ontrack se věnují záchraně dat z celé škály používaných médií již od roku 1994 a dlouholeté bohaté zkušenosti využívají nejen při vlastním odstraňování hardwarových či softwarových problémů a záchraně mnohdy životně důležitých informací, ale také prevenci. Právě proto od letošního roku nabízí společnost TDP-Ontrack domácím i firemním uživatelům počítačů nové konzultační služby, v jejichž rámci vyhodnotí hrozící rizika, doporučí optimální řešení a navrhne i další kroky, které hrozící ztrátu dat minimalizují.

Pražská laboratoř společnosti TDP-Ontrack, která provádí až 18 záchran denně a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultračistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

Stáhnout ve formátu PDF