TDP-Ontrack má mobilní laboratoř pro speciální případy

Společnost TDP-Ontrack, česká a slovenská pobočka vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, úspěšně dokončila vývoj mobilní softwarové laboratoře pro záchranu dat. Tato laboratoř je určena především pro řešení závad velkých serverů a diskových polí, jejichž doprava do stávající pražské laboratoře je obtížná a povaha závady nevyžaduje bezprašné prostředí. Technologie, které má TDP-Ontrack nyní k dispozici, umožňují například využít instalovaného serveru zákazníka a z něj provést záchranu dat z poškozené části NAS pole, přičemž ostatní systémy na jiných částech pole pracují zcela bez omezení.

„Podporujeme všechny souborové systémy Windows, Linux, NetWare a Mac včetně specializovaných NAS řešení,“ říká Tomáš Kořínek, vedoucí vývojář projektu. „I v případě těžkého poškození, které vyžaduje použití tzv. „raw scan“, jsme schopni pracovat se souborovým manažerem a zobrazit zákazníkovi veškerá data ve struktuře adresářů a disků pro odsouhlasení správnosti ještě před započetím kopírování.“

„Naši specialisté nyní navíc mohou zákazníkům nabídnout nejen expresní zahájení zásahu přímo v jejich servrovně, ale také velmi rychlé provedení celé záchrany. Nové řešení totiž umožňuje maximálně využít všech možností originálních řadičů a ovladačů,“ doplňuje Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack.

Odborníci společnosti TDP-Ontrack se věnují záchraně dat z celé škály používaných médií již od roku 1994 a dlouholeté bohaté zkušenosti využívají nejen při vlastním odstraňování hardwarových či softwarových problémů a záchraně mnohdy životně důležitých informací, ale také při prevenci. Od letošního roku proto společnost TDP-Ontrack nabízí domácím i firemním uživatelům počítačů nové konzultační služby, v jejichž rámci vyhodnotí hrozící rizika, doporučí optimální řešení a navrhne i další kroky, které případnou ztrátu dat minimalizují.

Pražská laboratoř společnosti TDP-Ontrack, která provádí až 20 záchran denně a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultračistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

Stáhnout ve formátu PDF