Znalecké posudky z oblasti záchrany dat – věrohodný dokument pro pojišťovny či soudy

Nová služba spočívající ve vypracování znaleckého posudku, kterou společnost TDP-Ontrack, česká a slovenská pobočka vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, nabídla uživatelům počítačů přibližně před měsícem, se setkala s velice dobrou odezvou. V současné době jsou dokončeny dvě významné zakázky se znaleckým posudkem a několik dalších je ve stadiu rozpracovanosti. Služba je určena především pro uživatele z firemní, státní nebo soukromé sféry, kteří potřebují znalecký posudek v případech, kdy jejich počítačová data byla úmyslně poškozena, existuje podezření, že je někdo zneužil či zničil, nebo kdy hodlají řešit utrpěnou škodu v rámci pojištění.

„Nová služba je ze strany našich klientů hodnocena velice dobře,“ říká Ing. Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack. „Všechny zúčastněné strany oceňují věrohodnost a použitelnost pro následné kroky, ať už při vyřizování pojištění, náhrady škody či případný soudní spor. Při dokazování nedbalosti nebo trestné činnosti v této oblasti už zpravidla neexistuje vyšší instance než soudní znalec, který je pod posudkem podepsán.“

V případě znaleckých posudků, které společnost TDP-Ontrack zajišťuje, je samozřejmostí spolupráce se zkušeným soudním znalcem, jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti a zapsaným v registru znalců. Zájemce objednává službu přímo u znalce a hradí dohodnutou cenu. Společnost TDP-Ontrack zpravidla dává k dispozici podklad, jehož zpracování je pro každé médium (HDD, CD, DVD, Flash karty a klíče, Floppy disk) zpoplatněno částkou 1000 Kč (bez DPH). U složitějších případů, jako jsou například disková pole nebo analýza širších souvislostí z hlediska počítačové kriminality, může být cena vyšší, záleží na časové náročnosti a pracnosti vyhotovení posudku. Cena je vždy sdělena předem a je závazná.

Standardní doba na zpracování znaleckého posudku jsou 3–4 pracovní dny. Službu lze objednat také v režimu Express, kdy je posudek zpracován nejpozději následující pracovní den, a to s příplatkem 100 % základní ceny. Za zajištění logistických operací se účtuje poplatek 300 Kč (bez DPH).

Pražská laboratoř společnosti TDP-Ontrack, která provádí až 18 záchran denně (tento počet narůstá v době extrémních veder, povodní apod.) a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultračistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

Stáhnout ve formátu PDF