Pevný disk je stále nenahraditelný

Podle statistik vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat se většina uživatelů stále spoléhá na disky a disková pole.

Přehledy počtu zakázek společnosti TDP-Ontrack, která je českou a slovenskou pobočkou vedoucí světové firmy v oblasti záchrany dat – Kroll Ontrack, věrně kopirují celosvětové statistiky. V současnosti tvoří téměř 95procentní podíl médií, z nichž se v laboratořích Ontrack zachraňují data, pevné disky, přičemž zhruba v jednom případě z padesáti jde o diskové pole představující mimořádně složitou a časově náročnou práci. Do zbylých pěti procentních bodů se pak vtěsnají záchrany dat z ostatních užívaných médií, tedy paměťových karet, USB flash pamětí apod.

„Disky a disková pole si stále udržují svoje výsadní postavení,“ poznamenává Ing. Václav Šamša, ředitel společnosti TDP-Ontrack. „Přestože očekáváme, že není daleko doba, kdy se na trhu objeví třeba notebook bez pevného disku vybavený pouze pamětí, vzhledem k bezpečnosti, kapacitě, spolehlivosti a ceně představují pevné disky stále nejvýhodnější médium pro uložení dat.“

Ze statistik společnosti Ontrack je také patrné, že narůstá počet soukromých uživatelů počítačů, kteří při hrozící ztrátě dat využívají pomoci profesionálů – a to zdaleka nejen v případě problémů paměťových karet z PDA, mobilních telefonů nebo digitálních fotoaparátů. Přibývá rovněž firem a institucí, které se rozhodnou spíše pro záchranu dat na discích nebo diskovém poli místo časově náročnější kompletní přeinstalace systému a rekonstruování souborů dat z často nedokonale pořízených záloh.

Pražská laboratoř společnosti TDP-Ontrack, která provádí 8-18 záchran denně (tento počet dále roste v případě extrémních veder, povodní apod.) a dosahuje úspěšnosti přes 90 %, poskytuje služby klientům z celé České republiky a Slovenska a zpracovává i některé zakázky přijaté dalšími zahraničními pobočkami Ontrack. Kromě dvou ultračistých komor je vybavena deseti poloautomatickými pracovišti, stereoskopickým mikroskopem pro práci s miniaturními hardwarovými komponenty a identifikaci poruch, rychlým logickým analyzátorem a řadou unikátních softwarových utilit. Toto pracoviště je součástí celosvětové sítě laboratoří Ontrack a probíhá zde naprostá většina všech prováděných zásahů s výjimkou vybraných softwarových záchran, které jsou realizovány prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo za pomoci příslušného odborníka z jiné světové laboratoře.

Stáhnout ve formátu PDF